dijous, 20 de febrer de 2014

Activitat Parlament a les Aules

Avui, l'institut ha rebut la visita de la sra. Hortensia Grau, diputada del Parlament de Catalunya del grup ICV-EUA com a part de l'activitat Parlament a les Aules. L'acte va durar 2 hores i van assistir els alumnes del CFGS de Secretariat, d'Administració i Finances 1r i 2n, i els de CFGM de Gestió Jurídica 1r i 2n i CFGM Gestió Administrativa 2n.  

Al llarg de l'acte, se li van formular una sèrie de preguntes preparades per l'alumnat i revisades pel professorat que imparteix els mòduls que van relacionats amb aquest contingut de la part d'Administració Pública.  
Les àrees sobre les que es van formular les preguntes varen ser: Educació, Sanitat, Ciutadania, Dret a decidir i Corrupció.