dimecres, 24 de setembre de 2014

Psicologia aplicada al Màrqueting

Avui ha començat un taller de “Psicologia aplicada al Màrqueting” pels estudiants del cicle formatiu de grau superior de Comerç i Màrqueting. La sessió d'avui ha creat un espai de coneixença i cohesió grupal amb la finalitat de començar aquest nou curs amb ganes i motivació. Al mateix temps, s'han introduit diferents conceptes com l’assertivitat, la presència, la creativitat, la comunicació... els quals, de forma consensuada per tota la classe, han esdevingut algunes de les competències essencials per un futur professional del començ i el màrqueting. Aquestes habilitats es treballaran durant les dues sessions restants a partir del recull de “fortaleses i mancances” transmeses pels mateixos alumnes. Els tallers compten amb la dinamització de dos psicòlegs especialitzats en dinàmiques grupals, J. Xifré Ramos Aubia i Belén Orti Salvador.