dijous, 28 de novembre de 2019

Com superar una bona entrevista de treball?

Avui al teatre de l'Institut s'ha realitzat una xerrada sobre RRHH a càrrec de la Sra. Gemma Vallve, professional amb 20 anys d’experiència en el camp  dels RRHH. La conferència en l'actualitat està treballant en el desenvolupament de RRHH a l'empresa SCHMIDT Ibèrica S.A., empresa dedicada a la logística. Han assistit els cursos de ADFI 1r i 2n, ADI 1r i Jurídic de 1r.  Els hi han explicat tot allò que s'ha de fer per preparar una entrevista de treball, analitzant els trets que tenen en compte les empreses a l'hora de fer la selecció i com s'han de comportar en una entrevista, donant consells que poden ajudar a superar aquestes proves, que tot sovint hauran de realitzar els nostres alumnes durant la seva vida laboral.