dimarts, 26 de novembre de 2019

Visitem la Ciutat de la Jústicia

Avui els grups de 1r i 2n jurídic, acompanyats pels professors Montse Centelles i Jordi Margalef, han visitat la Ciutat de la Justícia, on es concentren en un mateix equipament els jutjats del partit judicial de l'Hospitalet de Llobregat i els jutjats de primera instància, mercantils, d’instrucció, penals, socials, de vigilància penitenciària, de violència sobre la dona i de menors de Barcelona, el Deganat i la Fiscalia Provincial de Barcelona, i l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.  La visita guiada pel complex s'ha complementat amb l’assistència a diversos judicis de penal. 
Volem destacar l’amabilitat i tracte que hem rebut, així com les explicacions per part de l’Il·lm. Sr. Jutge Josep Tomàs Salàs Darrocha titular del Penal núm 22  i l’Il·lma. Sra. Jutgessa Marta Bo Jané titular del Penal núm 23.