dimecres, 22 de gener de 2020

Discipuli, ludite!

En aquesta assignatura semestral de 3r ESO, els alumnes aprenen qüestions de mitologia grega (cosmogonia, antropogonia, titanomàquia, tifonomàquia i els amors i desamors d'alguns déus). Després juguen a jocs que tenen a veure en la cultura grecollatina (Olypmians War, Labyrinthos, Dixit, Quis est quis?...) i finalment, ells n'elaboren un. 
Aquí podeu veure com juguen als jocs que han confeccionat. Amb una rúbrica avaluaran els jocs dels altres, als quals jugaran. Diversió i aprenentatge garantits!