divendres, 31 de gener de 2020

Role-playing d'entrevistes de feina. Preparat?

Avui s'ha fet al teatre de l'Institut una xerrada de 16:00 a 17:00 hores on han assistit els alumnes d'ADFI 1r tarda i ADFi 2 tarda a càrrec de la Sra. Gemma Vallvé,  professional amb 20 anys d’experiència en el camp  dels RRHH. Aquesta mateixa xerrada s'ha enregistrat i es va retransmès a l'alumnat de matí d'ADFI 1r matí i ADI 1r.  
El motiu d'aquesta xerrada ha estat tot un seguit de consells que ha donat a l'alumnat que havien de participar com a entrevistadors respecte a les preguntes que havien de  formular als entrevistats tant de caire personal com de caire competencial.   
Han participat com a entrevistadors els cursos de: ADFI 1 tarda, ADFI 1 matí, ADFI 2 matí,  ADFI 2 tarda,  ADI 1 matí,  ADI 2 i VENDES 2.
Han participat com a entrevistats:  GEST2 matí,  ASIXcsDAW1 matí, ACOM2A i 2B,  JURIDIC2,  BUCO2,  MARQ,  ASIX1 i DAW1 tarda, MARQ.