dijous, 24 de novembre de 2016

Benvinguda la lectura al nostre centre!

Aquesta setmana, l'alumnat de 1r ESO ha iniciat un Pla de Lectura que els permetrà dedicar 30 minuts  diaris de lectura individual i silenciosa per tal de reforçar el gust per la lectura. De ben segur, aquest no serà l'únic objectiu assolit. Entre d'altres, el disseny d'aquest pla de lectura propi potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum amb l’objectiu d’augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector de l’alumnat, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. Endavant, lectors i lectores!