dijous, 23 de març de 2017

Aprenem a utilitzar el programa de gestión A3erp

Els alumnes del CFGS ADFI 1 des del dia 6 de març, aprenen el funcionament del programa de gestió A3erp.
A partir d’un supòsit, cadascú porta la gestió de la seva empresa on es centren principalment amb la creació i configuració de l’empresa, els articles, fitxes de clients, fitxes de proveïdors, comandes, albarans, factures, magatzem, registres de factures emeses i rebudes... Una manera molt pràctica de posar-se en situació de cara al seu futur professional.