dilluns, 3 de juny de 2019

Simulació de judicis penals

Els alumnes de 2n CFGM Jurídic han fet simulacions de Judicis penals. En aquests, cadascun d'ells adoptava diferents papers: jutge, LAJ, Ministeri Fiscal, acusació particular, defensa, encausat, testimonis.  Han llegit els escrits d'acusació i de defensa i han simulat tota la fase probatòria. Finalment també el Ministeri Fiscal i la defensa han demanat les qualificacions definitives i el Jutge ha donat el cas vist per sentència.